ദിവസവും വെറും വയറ്റിൽ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ മഞ്ഞൾ ഇട്ട് കുടിച്ചാൽ; ഞെട്ടിക്കും മാറ്റം.!! Turmeric water Health Benefits

Turmeric water Health Benefits : രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിനു വളരെ നല്ലതാണ് എന്നു പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറു ചൂടു വെള്ളത്തിൽ അൽപ്പം മഞ്ഞളിട്ട് കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ ചെറുതല്ല. ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന് ആരോഗ്യകരമായ ശീലങ്ങൾ ഏറെ പ്രധാനമാണ്. വെറും വയറ്റിൽ നമ്മൾ പല പാനീയങ്ങളും ശീലമാക്കാറുണ്ട്.

വെറും വയറ്റിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത്, അത് പോലെ നാരങ്ങാ വെള്ളം, പിന്നെ തേൻ ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. തടി കുറക്കാനും മറ്റുമാണ് കൂടുതൽ പേരും ഇത് ശീലമാക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ പലർക്കും നാരങ്ങാ വെള്ളം വയറിന് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. നാരങ്ങയിലെ പുളിപ്പും മറ്റുമാണ് ഇതിന്റെ കാരണം. അത്തരക്കാർക്കൊക്കെ ശീലമാക്കാവുന്ന ഒരു പാനീയമാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങളും ചില്ലറയല്ല.

ഇവിടെ നമ്മൾ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ മഞ്ഞളിട്ടാണ് വെറും വയറ്റിൽ കുടിക്കുന്നത്. തിളച്ച വെള്ളവും മഞ്ഞളും ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് തന്നെ. അപ്പോൾ ഇവ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നാൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഇരട്ടി ഗുണം ലഭിക്കും. നമ്മുടെ ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടു വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് അത്ഭുതകരമായ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അത് വെറും വയറ്റിലാകുമ്പോൾ അത് ദഹനത്തിനും ശരീരത്തിലെ വിഷാംശങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും സഹായിക്കും.

ചൂടു വെള്ളത്തിന് ഒരു മികച്ച കൂട്ടാളിയാണ് മഞ്ഞൾ. മഞ്ഞൾ തരുന്ന ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ ചെറുതല്ല. ദിവസം മുഴുവനെയുള്ള ദഹനത്തിന് സഹായിക്കുകയും കരളിന്റെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും കരളിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് മഞ്ഞൾ. പ്രഭാത ഭക്ഷത്തിന്‌ മുൻപ് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം മഞ്ഞൾ ചേർത്ത് കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ കൂടുതലറിയാൻ താഴെ കാണുന്ന വീഡിയോ കാണുക. Video Credit : Easy Tips 4 U

Comments are closed.