എന്താ രുചി.!! സ്കൂളിലേക്കോ ഓഫീസിലേക്കോ ലഞ്ച് ബോക്സിലേക്ക് 15മിനിറ്റിൽ റെഡിയാക്കാം ഈ അടിപൊളി വിഭവം.!! Tomato rice or Veg Pulav Recipe Malayalam

Tomato rice or Veg Pulav Recipe Malayalam : “എന്താ രുചി.!! സ്കൂളിലേക്കോ ഓഫീസിലേക്കോ ലഞ്ച് ബോക്സിലേക്ക് 15മിനിറ്റിൽ റെഡിയാക്കാം ഈ അടിപൊളി വിഭവം” വ്യത്യസ്‌തമായ വിഭവങ്ങൾ ആയിരിക്കും എല്ലാവര്ക്കും ഇഷ്ടം. പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികൾക്ക്. ഒപ്പം ചോറ് കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികളും ഉണ്ട്. അവർക്കായിതാ അടിപൊളി വിഭവം. ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കൂ.

 • Jeerakashala rice- 2 cup
 • Onion- 4
 • Tomato- 4
 • Mustard Seeds- 1/2 tsp
 • Urad Dal- 1 Tsp
 • Dal- 3/4 Tsp
 • Ginger- 2.1/2 tbsp
 • Garlic- 2.1/2 Tbsp
 • Green Chilli – 3
 • Kashmiri Red Chilli – 1.1/2 Tsp
 • Kaayam – 1/4 Tso
 • Coriander Leaves- 1/2 Tsp
 • Turmeric Powder- 1/2 Tsp
 • Garam Masala- 1/2Tsp
 • Coriander Leaves- 3 Tbsp
 • Curry Leaves
 • Salt
 • Coconut oil- 2 Tbsp
 • Ghee- 2 Tbsp
 • Cashew Nuts- 15
Rate this post

Comments are closed.