‘ദി പസിൽഡ് ഫോക്സ്’ : 150 വർഷമായിട്ടും ഉത്തരം കണ്ടെത്താനാകാത്ത നിഗൂഢതകൾ ; നിങ്ങൾ ഈ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുന്നോ? Optical illusion

ഇത് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണെങ്കിലും, പല ഒപ്റ്റിക്കൽ മിഥ്യാധാരണകളും വളരെ രസകരവും കൗതുകം ഉണർത്തുന്നതുമാണ്. അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ കാഴ്ച്ചശക്തിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു രസകരമായ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഭ്രമമാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതായത് നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പസിൽ. ‘ദി പസിൽഡ് ഫോക്സ്’ എന്ന പേരിൽ ഒരു ചരിത്രപരമായ ബ്രെയിൻ ടീസർ ഉണ്ട്.

ഒരു ചിത്രത്തിനുള്ളിൽ 16-ലധികം മൃഗങ്ങൾ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പസിൽ ആണിത്. ഒറ്റത്തവണ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ കണ്ണോടിച്ചാൽ, മരച്ചില്ലയിൽ ഇരിക്കുന്ന മൂന്ന് പക്ഷികളെയും ഒരു കൗശലക്കാരനായ കുറുക്കൻ മരത്തിൽ കയറുന്നതും ദൃശ്യമാകുന്ന ഒരു വനഭൂമിയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പതിയുക. എന്നാൽ, ഇവരെ കൂടാതെ ചിത്രത്തിൽ 12 സെറ്റ് കണ്ണുകൾ രഹസ്യമായി നിങ്ങളെ ഉറ്റുനോക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യംഎന്നിരുന്നാലും, അവയെല്ലാം ചിത്രത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക്

വളരെ പെട്ടെന്ന് അവരെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. വാസ്തവത്തിൽ, 1872-ൽ യുഎസ് പ്രിന്റ് മേക്കർമാരായ ക്യൂറിയറും ഐവ്‌സും ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ മിഥ്യ നിർമ്മിച്ചതു മുതൽ മിഥ്യാപ്രേമികളെ അക്ഷമരും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലുമാക്കുന്ന ഒന്നാണിത്. ഈ മൈൻഡ് ടീസർ നിങ്ങൾക്കായി അൽപ്പം ലളിതമാക്കുന്നതിനുള്ള സൂചനകൾ ഇതാ. കുറുക്കന് ചുറ്റും ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചേ, അവിടെ കുതിര, കുഞ്ഞാട്ഇപ്പോൾ വംശനാശം സംഭവിച്ച ഒരു ദേശാടന പ്രാവ്എന്നിവയുൾപ്പെടെ

നിരവധി മൃഗങ്ങൾ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതേസമയം ഒരു പന്നി മരത്തിന്റെ ചുവടെയുള്ള അടിക്കാടുകളിൽ പതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഇത്‌ കൂടാതെ, മൂന്ന് മനുഷ്യ മുഖങ്ങൾ ഇടതുവശത്തുള്ള മരത്തിന്റെ മറവിലും, മറ്റ് രണ്ടെണ്ണം വലതുവശത്തുള്ള വൃക്ഷത്തിന്റെ മറവിലും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അവ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ വഞ്ചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും.തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിഷ്വൽ ഇഫക്റ്റുകളുടെ വിശാലമായ ശ്രേണി മനുഷ്യനേത്രങ്ങളെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നു.

Comments are closed.