എന്തിന്റെ കൂടെയും കഴിക്കാവുന്ന സ്വാദുള്ള ഒരു കിടിലൻ കടല കറി! ഇത്ര രുചിയിൽ നിങ്ങൾ കടലക്കറി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല.!! Kerala Style Kadala Curry Recipe Malayalam

Kerala Style Kadala Curry Recipe Malayalam : “എന്തിന്റെ കൂടെയും കഴിക്കാവുന്ന സ്വാദുള്ള ഒരു കിടിലൻ കടല കറി! ഇത്ര രുചിയിൽ നിങ്ങൾ കടലക്കറി കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല” കിടിലൻ രുചിയിൽ കടലക്കറി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നമുക്കിവിടെ പരിചയപ്പെടാം..

 • Peas – 1/2kg
 • Onion -2
 • Shallot – 10
 • Coconut carving – as needed
 • Chili powder – 5 teaspoon
 • Coriander powder – 4 teaspoon
 • Green chillies – 3
 • Red pepper -3
 • Ginger -1
 • Garlic -2
 • Salt – to taste
 • Garam masala mixture
 • Oil
 • Mustard
 • Curry leaves

തയ്യാറാക്കാനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ മുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കടലക്കറി എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നറിയുവാൻ വീഡിയോ കാണൂ.. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും ഷെയർ ചെയ്യുവാനും മറക്കരുതേ.. Video Credit : Village Cooking – Kerala

Rate this post

Comments are closed.