ഇതാണ് മക്കളെ ബീഫ് ഫ്രൈ.!! രുചി പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല.. ഇത്ര രുചിയിൽ നിങ്ങൾ ബീഫ് പൊരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല.!! Kerala Style Beef Fry Malayalam

 • Kerala Style Beef Fry Malayalam :
 • beef -2 kg
 • chilli powder -2 tbsp
 • Turmeric powder -1 tsp
 • oil -1/4 cup
 • salt
 • water -1/2 cup
 • dry red chillies -10-12
 • Garlic -7-8
 • Ginger -2” piece
 • fennel seeds -1 tbsp
 • curry leaves -2 -3 sprigs
 • black Pepper powder -1 tsp
 • Chilli powder -1&1/2 tbsp
 • Cornflour -2 tbsp
Kerala Style Beef Fry Malayalam
Kerala Style Beef Fry Malayalam
 • rice flour -2 tbsp
 • Garam Masala powder -1 tsp
 • lime -1
 • oil -1/2 cup
 • shallots -1/2 cup
 • Garlic-2 tbsp
 • Dry red chillies -3
 • lots of curry leaves

“ഇത്ര രുചിയിൽ നിങ്ങൾ ബീഫ് പൊരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല” കിടിലൻ രുചിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ബീഫ് ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് വിശദമായി തന്നെ വീഡിയോയി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇത് തീർച്ചയയും നിങ്ങൾ വീടുകളിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കണേ.. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും മറക്കല്ലേ. Video Credit : Kannur kitchen

Rate this post

Comments are closed.