ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നട്ടുവളർത്താവുന്ന പൂച്ചെടി.!! ജെറിബെറിയുടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞ് പരിചരിച്ചാൽ കൊയ്യാം ലാഭങ്ങൾ.!! Gerbera Plants Cultivation

കൃത്യമായ പരിചരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ വർഷം മുഴുവൻ പൂക്കൾ പൂക്കുന്ന ഒരു പൂച്ചെടി ആണ് ജെറിബെറി. പൂക്കൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏവരുടെയും മാനംകവരുന്ന ഈ പൂച്ചെടി ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആർക്കും വീട്ടിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്. കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ധാരാളം വരുമാനവും അതുപോലെ പൂന്തോട്ടത്തിന് ഭംഗിയും നൽകുന്ന ജെറിബെറി വളർത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.ആദ്യം തന്നെ പൂച്ചെടി നടുവാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മണ്ണ് മുതൽ പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

നിലത്ത് മണ്ണിലും ചെടിച്ചട്ടിയിലോ നടാവുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇതെങ്കിലും നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥകളുടെ വെത്യാനം കണക്കാക്കി ഈ പൂച്ചെടി ചെടിച്ചട്ടിയിൽ വളർത്തുന്നതാണ് ഉചിതം. അതിനും ചില കാരണങ്ങളുണ്ട്. മണ്ണിൽ തടംകോരി ജെറിബെറി നടാവുന്നതാണ്. പലനിറത്തിലുള്ള മനോഹരമായ പൂക്കൾ ഇടുന്ന ഇനങ്ങൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ സുലഭമാണ്. സാധാരണയുള്ള എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലും വളർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടി കൂടിയാണ് ജെറിബെറി. എപ്പോഴും ചെടിയെ നല്ല ആരോഗ്യത്തിൽ നിലനിർത്തുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ചെടിയുടെ ഇലയുടെ കളർ നോക്കി ചെടിയുടെ ആരോഗ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.

നല്ല ആകൃതിയിലുള്ള കടും പച്ചനിറത്തിലുള്ള ഇലകളാണ് ചെടിയിൽ എങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിചരണം നല്ല രീതിയിൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എപ്പോഴും ധാരാളം സൂര്യപ്രകാശം വേണ്ടുന്ന ഒരു ചെടി കൂടിയാണ് ജെറിബെറി. പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ഉള്ള സൂര്യപ്രകാശം. സൂര്യപ്രകാശം വേണ്ടവിധത്തിൽ കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ചെടിയിൽ പൂവിടുന്നത് മന്ദഗതിയിൽ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒട്ടും പൂവില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ അതിന് ലഭിക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ തോത് നോക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.

സൂര്യപ്രകാശം നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന ഇടത്തേക്ക് ചെടി മാറ്റിവയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ചെടിച്ചട്ടിയിലാണ് എങ്കിൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാകുന്ന ഒന്നാണ്. അധിക ജലസേചനം നൽകുന്നത് ചെടി ചീഞ്ഞു പോകുന്നതിന് കാരണമായേക്കാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചെടിയുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് വേണം എപ്പോഴും ഇതിന് ജലസേചനം നടത്തുവാൻ. ചെടിയുടെ പരിചരണത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ താഴെ കാണുന്ന വീഡിയോ പൂർണമായി കണ്ടു നോക്കൂ Video credit : Arya’s Homely Thoughts

Comments are closed.