ഈ ബിരിയാണിയുടെ രുചി അതൊന്ന് വേറെ തന്നെ.. പെരുന്നാളിന് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിനോക്കൂ.!! Eid Special Biriyani Recipe Malayalam

 • Ingredients :
 • Chicken – 1 kg
 • Kashmiri Chilli Powder – 1,1/2 tbsp
 • Fennel seeds powder – 1/2 tsp
 • Egg -1
 • Corn Flour -1 tbsp
 • Salt
 • Turmeric Powder- 1/4 Tsp
 • Rice – 3 cup
 • Onion -6(Medium size )
 • Tomato – 3 medium size
 • Garlic -18 clove
 • Ginger -1/2cup
 • Green chili – 8
 • Coriander leaves -3/4 cup
 • Mint leaves -1/2cup
 • Yogurt -3.1/2tbsp
Eid Special Biriyani Recipe Malayalam
Eid Special Biriyani Recipe Malayalam
 • Lemon juice -1 tbsp
 • Ghee -4 tbsp
 • Oil
 • Cashew nuts
 • raisins
 • Biriyani Masala- 1.1/2 Tbsp
 • Turmeric powder – 1/2 TSP
 • Pepper powder-3/4 tbsp
 • Salt to taste

കിടിലൻ രുചിയിലുള്ള ഈ ഒരു വിഭവം തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ കാണൂ.. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും ഷെയർ ചെയ്യുവാനും മറക്കല്ലേ. Video Credit : Fathimas Curry World

Rate this post

Comments are closed.