പഴയ പെയിന്റ് തകരം ഉണ്ടോ? ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ.!! കടുത്ത വേനലിലും കറിവേപ്പില കാടുപോലെ വളരും; ഇത് നിങ്ങളെ ഞെട്ടിക്കും ഇനി എന്നും ഇല നുള്ളാം.!! Curry leaves cultivation using old paint bottle

Curry leaves cultivation using old paint bottle : നമ്മുടെയെല്ലാം വീടുകളിൽ കറികളും മറ്റും തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണല്ലോ കറിവേപ്പില. സാധാരണയായി മിക്ക വീടുകളിലും കറിവേപ്പില കടകളിൽ നിന്നും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്ന പതിവായിരിക്കും ഉള്ളത്. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന കറിവേപ്പിലയിൽ പലതരത്തിലുള്ള കീടനാശിനികളും അടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്.

അതേസമയം ചെറിയ രീതിയിൽ പരിചരണം നൽകിക്കൊണ്ട് വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കറിവേപ്പില വീട്ടിൽ തന്നെ നട്ടു പിടിപ്പിക്കാനായി സാധിക്കും. അത്തരത്തിൽ കറിവേപ്പില ചെടി നട്ടുപിടിപ്പിക്കേണ്ട രീതിയെ പറ്റിയും അതിന്റെ പരിചരണ രീതികളെ പറ്റിയും വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധ നൽകുകയാണെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ചെടി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വളരുകയും ആവശ്യത്തിന് ഇല അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

Comments are closed.