ഒന്നൊന്നര രുചിയിൽ ചിക്കൻ ഫാഹിത റൈസ്.!! പെരുന്നാളിന് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പുതുമയുള്ള ചോറ്.. ഈ ചോറിന്റെ രുചി പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല.!! Chicken Fajitha Rice Recipe Malayalam

 • Chicken Fajitha Rice Recipe Malayalam : INGREDIENTS—-
 • Chicken- 1 kg
 • Basmati Rice- 3 Cup
 • Garlic-1 Tbsp
 • Chicken Stock less Salt
 • Onion- 2 small
 • Capsicum-1.1/2 Cup
 • Pepper corn= 1/2 Tbsp
 • Cumin Powder- 1/2 Tsp
 • Chilli Powder- 1 tsp
 • Garlic Powder- 1/4 Tsp
 • Pepper Powder- 1/4 Tsp
 • Tomato Paste- 2 Tbsp
 • Lemon Juice- 1 Tbsp
 • Water-4.1/2 Cup
 • Salt
 • Chicken Stock with less salt
 • Green Chilli
 • Charcoal
Chicken Fajitha Rice Recipe Malayalam
Chicken Fajitha Rice Recipe Malayalam
 • FAJITA MASALA
 • Chilli Powder- 1/2 Tbsp
 • Cumin Powder- 1/2 Tbsp
 • Kashmiri Red Chilli OR Paprika-1/2 Tsp
 • Oregano- 1 Tsp
 • Garlic Powder -1 Tsp
 • Onion Powder- 1 Tsp
 • Salt- 1/4 Tsp

കിടിലൻ രുചിയിലുള്ള ഈ ഒരു വിഭവം തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നറിയുന്നതിനായി വീഡിയോ കാണൂ.. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും ഷെയർ ചെയ്യുവാനും മറക്കല്ലേ. Video Credit : Fathimas Curry World

Rate this post

Comments are closed.